Afbeelding bovenaan pagina

Aanmelding

Protocol voor het aanmelden van (nieuwe) kinderen: 

 

Het internaat is bedoeld voor kinderen van binnenvaartschippers vanaf 6 jaar.

Een schipperskind kan op het internaat geplaatst worden, indien
a. Het kind de leeftijd heeft tussen de zes en achttien jaar op de peildatum van 15 september.
b. Voor het kind een leerplicht geldt op grond van de leerplichtwet.


Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met Meander. Jongeren moeten op het internaat blijven op grond van de leerplicht (t/m 16) of de kwalificatieplicht (16-18) Jongeren moeten onderwijs volgen totdat ze en startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie betekent dat ze een havo-, vwo-diploma of een mbo diploma op niveau 2 of hoger hebben. Een verzoek om na het behalen van de startkwalificatie op het internaat te mogen blijven kan gedaan worden bij het Cencis bestuur. 

Ouders die hun kinderen willen inschrijven bij Limena ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Aansluitend aan deze kennismaking ontvangen zij een inschrijvingsformulier. 
Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat ouders kun kind zo vroeg mogelijk opgeven. Op basis van de aanmelding kan een prognose gemaakt worden van het aantal te verwachte kinderen. 

Alle kinderen uit een gezin verblijven in principe op dezelfde locatie van Limena, hetzij op De Driemaster, hetzij op Eben-Haëzer of De Merwede . Wanneer ouders, die al kinderen op het internaat hebben, gezinsuitbreiding ontvangen, wordt het nieuwe kind automatisch als aangemeld beschouwd. 
Ouders die zich eerst nog willen oriënteren, kunnen geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding op het internaat 

Als ouders hun kind plaatsen bij Limena kunnen zij wensen ten aanzien van de locatie en groep aangeven. Wel is het zo dat de plaatsing op de locatie/groep van voorkeur niet gegarandeerd kan worden. Broertjes en zusjes worden in principe wel bij elkaar geplaatst. Als de groepsindeling definitief is, stuurt het managementteam een brief naar de ouders over in welke groep het kind komt met de namen van de groepsleiding. 
Het team neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek op de groep. Door het internaat worden  de kinderen bij de gemeente ingeschreven. 

Aanmelding van het 1e kind uit een gezin gebeurt via het secretariaat van Limena. In principe wordt de indeling gemaakt op basis van de datum van aanmelding. Eerdere aanmeldingen hebben voorrang op later aanmeldingen, ook bij de voorkeurkeuze van een bepaalde locatie. 

Ouders kunnen hierop incidenteel een uitzondering aanvragen op basis van een aantal criteria en zo toch met voorrang worden geplaatst op een locatie naar keuze indien het aantal beschikbare kindplaatsen van die locatie dat toelaat. Indien de betreffende locatie geen kindplaatsen meer beschikbaar heeft wordt het kind (en later ook de andere kinderen uit dat gezin) uiteraard automatisch geplaatst (of een plaats aangeboden) op de andere locatie. 
 
Mocht het betreffende gezin er prijs op stellen kunnen ze op de wachtlijst worden geplaatst voor de locatie waarop in eerste instantie hun keuze is gevallen. Met ingang van een volgend cursusjaar kan het gezin dan een plaats worden aangeboden op de locatie van hun eerste keuze. Er worden geen gezinnen overgeplaatst tijdens een schooljaar, wisseling is alleen mogelijk met ingang van het nieuwe cursusjaar. 
 
Als alle kindplaatsen bezet zijn en er zijn nieuwe aanmeldingen, dan zal de directie van Limena met de betreffende ouders zoeken naar een passende oplossing. Indien het budgettair en pedagogisch verantwoord is, zal uitbreiding van het aantal groepen op een locatie worden nagestreefd. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, zal een doorverwijzing plaatsvinden. In principe zal de meest voor de hand liggende verwijzing plaatsvinden naar het internaat in Werkendam, gezien de verwante identiteit. 

 

De overgang van boord naar het internaat is voor een kind een hele ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om het kind goed voor te bereiden op dat wat komen gaat. We hebben een folder voor ouders hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op de internaatsplaatsing. We hebben een boekje voor het kind over het reilen en zeilen op het internaat. Door dit samen te lezen komt het kind te weten hoe het eraan toe gaat op het internaat. In het half jaar voordat uw kind naar het internaat komt, kan hij/zij twee keer van maandag tot vrijdag komen logeren en naar school gaan. 
Ook kunnen kinderen die groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken, tussen de middag op het internaat eten. 
Voor ouders van de nieuwe kinderen organiseert het internaat een informatieochtend. 

Rond april/mei worden door het managementteam de nieuwe groepsindelingen gemaakt. Bij de overstap van een basisonderwijsgroep naar een voortgezet onderwijsgroep kunnen de ouders hun wensen ten aanzien van de groep voor die tijd kenbaar maken. De indeling gebeurt in overleg maar blijft een verantwoordelijkheid van het managementteam. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de groepsindeling. 

 

Krimpen aan den IJssel, september 2013 
 
Criteria voor het overwegen van voorrangplaatsing: Ouders hebben zelf op een bepaald internaat gezeten en willen hun eigen kinderen daar ook graag plaatsen of opa en/of oma wonen in de betreffende plaats. 

 

 

Download inschrijfformulier