Afbeelding bovenaan pagina

Geschiedenis

Geschiedenis van Limena

 

De officiële naam luidt: Stichting Limena.

De naam Limena is afkomstig uit het Grieks orthodox waar over het woord Limena wordt gesproken. Limena betekent veilige haven. Limena wil zowel in pedagogisch opzicht als op geestelijk terrein een veilige haven zijn voor de zich ontwikkelende jongeren.

Limena is in januari 2010 ontstaan uit een fusie van de internaten De Driemaster in Krimpen aan den IJssel en Eben- Haëzer in Dordrecht. Medio 2008 hadden de eerste verkennende gesprekken plaats over vormen van samenwerking. Als belangrijkste motieven voor samenwerking golden de terugloop van het aantal kinderen, efficiencyvoordelen en het sterker staan in het onderzoek naar andere activiteiten.

Het gehele fusietraject heeft ruim een jaar geduurd en is begeleid door een extern adviseur. Bestuurlijk is gekozen voor een nieuw bestuur, afkomstig uit de beide locatiebesturen.

Vanaf 1 januari 2018 heeft ook internaat De Merwede uit Werkendam zich bij Stichting Limena gevoegd.