Afbeelding bovenaan pagina

Voorzieningen

Voorzieningen op de Driemaster.

 

Op het internaat de Driemaster zijn verschillende voorzieningen aanwezig.
Zowel externe als interne voorzieningen.

De interne voorzieningen zijn voorzieningen die op het internaat aanwezig zijn of vanuit het internaat geregeld worden.
De externe voorzieningen zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken buiten het internaat.

 

Interne voorzieningen: 

 • Administratie/ receptie:
  administratie medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van secretarieel-administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan het afhandelen van de post, het aannemen van de telefoon, het maken van notulen en het bij houden van de kinderkas e.d
 • Huishouding/wasserij/naaikamer:

het huishoudelijk personeel zorgt ervoor dat alle openbare en groepsruimtes netjes en schoon zijn, dat de kleding gewassen en geordend worden en verrichten(in overleg) kleine herstelwerkzaamheden aan kapotte kleding.

 • Technische dienst:
  de technische dienst draagt zorg voor het in de goede staat houden van het gebouw. Inventaris en installaties Veiligheid, doelmatigheid en netheid zijn sleutelwoorden in dit werk.
 • Orthopedagoog:
  Het internaat heeft een orthopedagoog van de Driestar-Educatief, mevr. Gera Damsteeg. Zij is er om ouders, personeel, kinderen en directie te begeleiden op pedagogisch vlak. Naast het verzorgen van trainingen heeft zij op het internaat ook een pedagogisch spreekuur. Ouders kunnen haar benaderen met vragen via
  G.T.Damsteeg@driestar-educatief.nl
 • Studiebegeleiding:
  De kinderen van het basisonderwijs worden op de groep begeleid met hun huiswerk door de groepsleiding. De jongelui van de 1e  klas van het voortgezet onderwijs worden begeleid door een hiervoor aangenomen studiebegeleider.
 • Zwemles begeleiding:
  nieuwe kinderen worden door het internaat opgegeven bij zwembad de Lansing voor het A-diploma. De groepsleiding begeleid en helpt deze kinderen met het aan-en uitkleden in het zwembad. Voor het vervoer heeft het internaat een bus ter beschikking.
 • Recreatieteam:

het recreatie team verzorgen verschillende momenten van het jaar leuke activiteiten zoals zeskamp, skeelertocht, kussengevechten, springkussen, voetbalwedstrijden, knutselmiddagen enz.

 • Bibliotheek:
  Het internaat heeft een grote variatie aan boeken die kinderen kunnen lenen in de bibliotheek
 • Speel-o-theek:
  Bij de speel-o-theek is het mogelijk om spellen te lenen naast de spellen die al op de groep aanwezig zijn
 • Hobbyclub:

in het winterseizoen I het voor VO jongeren mogelijk om aan de hobbyclub deel te nemen. Deze hobbyclub wordt om de week begeleid door een volwassene.

 • Kamp:

De  VO groepen  gaan om het jaar drie dagen op kamp. De groepsleiding stelt veelal in overleg met de jongeren een programma samen. De kampen worden bezocht door iemand van het management team.

 • Orgelles:
  Op woensdag middag is het mogelijk voor de kinderen om orgelles te volgen. De orgelleraar komt dan naar het internaat.
 • Kinderkoor voor het kerstfeest.
 • Bijbelstudie voor het VO.
 • Kapper:
  van tijd tot tijd komt er een kapper op het internaat. Hiervoor kunt  u uw kind opgeven bij de administratie.
 • Traktaties voor verjaardagen op school:
  het is mogelijk om in overleg met de keuken een keuze te maken uit het aanbod van traktaties die het internaat heeft.
 • Schoolmelk :
  De kinderen van de basisschool kunnen schoolmelk krijgen. De kosten hiervan zijn voor het internaat.

 

Externe voorzieningen:

 • Scholen:
  het grootse aantal basisschool kinderen gaan naar de Admiraal de ruiterschool. Deze school kenmerkt zich door een relatief groot aantal schipperskinderen.
  Daarnaast gaan er kinderen naar het speciaal onderwijs in Barendrecht.
  deze kinderen worden door een taxi busje gehaald en gebracht.
  Voor het voortgezet onderwijs zijn meerdere mogelijkheden. Reformatorische scholen uit de omgeving zijn het Wartburg college in Rotterdam (locatie Revius en Swaef) en het Driestar College in Gouda of Lekkerkerk.
 • Verenigengen en clubs van de kerk.
 • Catechisatie: van de VO jongeren wordt verwacht dat zij catechisatie volgen van hun eigen kerk.
 • Zang vanuit de kerk.
 • Muziekschool.
 • Tandarts.
 • Huisarts.
 • Logopedist.
 • Fysiotherapie.
 • Zwembad de Langsing.
 • Winkelcentrum: de Crimpenhof en de Korf.