Afbeelding bovenaan pagina

Voorzieningen

Voorzieningen op Eben-Haëzer 

 

Op het internaat Eben-Haëzer zijn verschillende voorzieningen aanwezig. 
Zowel externe als interne voorzieningen. 

De interne voorzieningen zijn voorzieningen die op het internaat aanwezig zijn of vanuit het internaat geregeld worden. 
De externe voorzieningen zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken buiten het internaat. 

 

Interne voorzieningen 

 • Administratie/receptie 
  De medewerkers van de administratie zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van secretarieel-administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan het afhandelen van de post, het aannemen van de telefoon, het maken van notulen, het verwerken van facturen e.d.
 • Huishouding
  Het huishoudelijk personeel zorgt ervoor dat alle openbare en groepsruimtes netjes en schoon zijn. 
 • Wasserij 
  In de wasserij wordt kleding, handdoeken, lakens e.d. gewassen, zodat alles weer fris en schoon naar de groepen gaat .
 • Technische dienst 
  De technische dienst draagt zorg voor het in goede staat houden van het gebouw, de inventaris en de installaties. Veiligheid , doelmatigheid en netheid zijn sleutelwoorden in dit werk. 
 • Orthopedagoog 
  Orthopedagoog mw. A. Klok is er om ouders, personeel, kinderen en managementteam te begeleiden op pedagogisch vlak. Naast het verzorgen van trainingen heeft zij op het internaat ook een pedagogisch spreekuur voor de teams en geeft zij eerstelijnshulp aan kinderen. Ook ouders kunnen haar benaderen met (opvoedings) vragen. Haar emailadres is:  a.klok@limena.nl 
 • Studiebegeleiding 
  Kinderen van de basisschool worden bij hun huiswerk geholpen door de eigen groepsleiding. De jongeren uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs (V.O.) worden met het huiswerk begeleid door de groepsleiding en de studiebegeleiders. Vanaf de derde klas mogen zij op verzoek van deze mogelijkheid gebruik blijven maken. 
 • Zwemles 
  De kinderen die voor het eerst naar het internaat komen hebben meestal nog geen zwemdiploma. Na de zomervakantie begint het leszwemmen, waarvoor u uw kind op kunt geven. Het internaat zorgt voor begeleiding naar het zwembad. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. 
 • Bibliotheek 
 • Speel-o-theek  Bij de speel-o-theek is het mogelijk om spellen te lenen naast de spellen die la op de grope aanwezig zijn. 
 • Recreatieve ruimte
  Op de bovenste verdieping is een recreatieve ruimte waar jongeren onder begeleiding gebruik van kunnen maken. 
 • Orgel-, piano-, dwarsfluit-, viool- en gitaarles 
 • Schoolmelk 
  De kinderen van de basisschool kunnen één keer per dag schoolmelk krijgen. De kosten komen voor rekening van het internaat. 

 

Externe voorzieningen 

 • Scholen                                                                                                                                                                                           Het grootste aantal basisschoolkinderen gaat naar de reformatorische ds. Joh. Bogermanschool. Deze school kenmerkt zich door een relatief groot aantal schipperskinderen.Daarnaast gaan er kinderen naar het speciaal onderwijs in Sliedrecht. Deze kinderen worden door een taxibusje opgehaald. Voor het voortgezet onderwijs zijn er diverse mogelijkheden. De meeste jongeren gaan naar een locatie van het Wartburg College. (Marnix, de Swaef, of Guido de Bres) Daarnaast zijn er diverse jongeren die naar het Hoornbeeck College of het STC gaan. 
 • Catechisatie 
  Van de VO-jongeren wordt verwacht dat zij catechisatie volgen van hun eigen kerk. 
 • Verenigingen/clubs
  Voor jongeren van het internaat is het mogelijk om clubs van de aangesloten kerkgenootschappen te bezoeken. Na toestemming van ouders kunnen jongeren zich aanmelden voor bepaalde, in het reglement genoemde (sport) verenigingen. 
 • Zang
  Kinderen van het internaat kunnen naar zang. Dit betreft Hosanna (uitgaande van de Ger.Gem.) of Osanna (uitgaande van de PKN - geref. bond) 
 • Muziekles 
  Op het internaat kunnen diverse soorten muziekles gevolgd worden. Mogelijkheden zijn hiervoor ook bij de muziekschool. 
 • Tandarts 
 • Huisarts 
 • Logopedist 
 • Zwembad Optisport 
 • Schaatsen  
  Vanaf 14 jaar mogen de jongeren ’s avonds op eigen gelegenheid naar de kunstijsbaan van Optisport. Daarnaast kan er onder begeleiding geschaatst worden door de kinderen van het BO. 
 • Winkelcentrum Sterrenburg of diverse winkels in de stad.