Afbeelding bovenaan pagina

Jongerenraad

De jongerenraad

Beide locaties hebben een eigen jongerenraad. Aan het begin van ieder cursusjaar worden de leden van de jongerenraad gekozen.
Zij vergaderen minstens twee keer per jaar onder voorzitterschap van een MT-lid.
Eén keer per jaar is er een vergadering met de jongerenraden van beide organisaties.

Het doel van de jongerenraad is

  • Het bevorderen van de communicatie tussen internaatsleiding en jongeren.
  • Overleg over belangen die de jongeren aangaan.
  • Ondersteunen en assisteren bij activiteiten voor jongeren.