Afbeelding bovenaan pagina

Management

Het management

Stichting Limena heeft een centraal algemeen management (CMT) en een locatie management. Het centraal managementteam bestaat uit de algemeen directeur (dhr. W.R. van Vliet), de locatiedirecteur van Eben-HaĆ«zer en De Driemaster (dhr. C.G.A. Bregman), de locatiedirecteur van De Merwede (dhr. F.A. Mulder   en de adjunct-/ locatiedirecteur van de Driemaster (mevr. A. Hoogendijk).

Het locatiemanagement bestaat uit de locatiedirecteur, de adjunct-directeur en de hoofdgroepsleiding. In sommige gevallen worden functies gecombineerd.

Het centraal managementteam gaat over Limena-brede ontwikkelingen en beleidszaken. Het locatiemanagementteam gaat over zaken die spelen op de desbetreffende locatie. Met elkaar vindt, volgens een vooraf afgesproken rooster, regelmatig overleg plaats.