Afbeelding bovenaan pagina

Medewerkers

De medewerkers 

Bij Limena werken rond de 191 personeelsleden. Het grootste deel bestaat uit groepsleiding. De groepsleiders zijn de opvoeders op de leefgroepen. Ze werken in teamverband. Sommige teams bestaan uit fulltimers en parttimers.  Om zoveel mogelijk pedagogische continu├»teit te waarborgen streven we naar een team van maximaal 4 groepsleiding op een groep (3 fte). Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van ongeveer 12 tot 14 kinderen per groep. 

Naast de groepsleiding is er ook ondersteunend personeel voor de administratie, de keuken, de huishouding, de wasserij, de technische dienst en de recreatie. 

Met elkaar vormen zij de drijvende kracht van onze organisatie.