Afbeelding bovenaan pagina

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad wordt gevormd door drie leden van locatie De Driemaster, drie leden van locatie De Merwede en vier leden van locatie Eben-Haƫzer.

De taken van een ondernemingsraad zijn omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. Kort gezegd staat het overleg met de bestuurder centraal.

De OR heeft  informatierecht. Dit houdt in: de OR heeft het recht om aan de bestuurder informatie te vragen over zaken van financiĆ«le of sociale aard. De bestuurder heeft de verplichting de informatie beschikbaar te stellen aan de OR.

De OR heeft adviesrecht bij voorgenomen besluiten bij onderwerpen van technische, organisatorische en bedrijfseconomische aard. Bij alle zakelijke vragen kan de bestuurder vragen om een advies van de OR. Bij de sociale vragen kan de bestuurder vragen om instemming van de OR. Het instemmingsrecht van de OR komt bij elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op het gebied van sociaal beleid. Bij het instemmingsrecht heeft de bestuurder in principe het laatste woord.

De OR vergadert volgens een schema wat aansluit bij de vergaderingen van het CMT en het bestuur.