Afbeelding bovenaan pagina

Oudercommissie

De oudercommissie

Aan de internaten van Stichting Limena is een oudercommissie verbonden. De oudercommissie heeft ten doel de algemene belangen van de in de internaten gehuisveste kinderen te behartigen en wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden van de oudercommissie aan het optimaal functioneren van de internaten bijdragen. Zij tracht dit doel in een goede relatie met het bestuur, de directie en de ondernemingsraad te bereiken.

Verslagen en andere informatie vanuit de oudercommissie worden aan de ouders, het bestuur en de personeelsleden uitgedeeld.